Kontakty

Hlášení technických závad IS CAM

Technické závady systému je možné oznámit správci IS CAM na adrese: helpdesk.CAM@mvcr.cz

Řešení metodických problémů

Metodické problémy diskutují uživatelé s lokálním metodikem CAM. Pokud lokální metodik CAM není schopen doporučit řešení a potvrdí existenci problému, je oprávněn ho nahlásit ke společnému řešení Kolegiu postupem dle Provozního řádu.