Vyhledávání v CAM

Webová stránka „Vyhledávání v CAM“ (CAM Public) je veřejná část pro hledání a zobrazování entit uložených v CAM. Funguje bez autentizace.

Přímý odkaz: https://portal.nacr.cz/campublic.