Project

General

Profile

Metodické dotazy a jejich řešení

Wiki stránky jsou dosud ve výstavbě!

Slouží k doplnění a dovysvětlení metodiky související s popisem archivních autoritních záznamů.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Jednotlivá řešení jsou řazena do samostatných sekcí dle tříd a následně jednotlivě dle řešených problémů.