Kontrola obsahu IS CAM

I přes integrované technické kontroly v externích aplikacích se do IS CAM mohou dostat a dostávají záznamy entit, které nemusí být plně v souladu s metodikou pro popis archivních autoritních záznamů.

Analyzátor chyb

V tuto chvíli je pro následnou kontrolu záznamů v IS CAM k dispozici podpůrný nástroj „Analyzátor systému CAM“. Jde sice o neoficiální, ale plně funkční a otestovaný analyzátor SOA v Třeboni. Je dostupný na adrese https://digi.ceskearchivy.cz/Aplikace-a-data-Analyzator-systemu-CAM. Analyzátor se aktualizuje přibližně každých pět minut, statistiky se vytvářejí jednou denně. V budoucnu se počítá s obdobným oficiálním nástrojem v rámci Referenčního klienta IS CAM.

Zodpovědnost za kontrolu chyb v tomto analyzátoru má lokální metodik. Pokud nalezne chybu vzniklou v jemu podřízené instituci, zajistí její opravu.

Pokud je zjištěna chyba mimo analyzátor, provede se revize v externí aplikaci a po jejím schválení se upravený záznam vkládá do IS CAM. U IS PEvA, který nemá oprávnění měnit schválené záznamy v IS CAM, zajistí nápravu správce IS PEvA.