Metodiky a dokumentace

Základní pravidla pro zpracování archiválií

Aktuální znění ke stažení ze stránek Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/metodiky.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d,

konkrétně:

Metodický pokyn č. 4/2022 odboru archivní správy a spisové služby, kterým se vydávají Základní pravidla pro zpracování archiválií ver. 3.1 (č. j. MV-171396-1/AS-2022) (pdf, 222 kB)

Webová verze znění základních pravidel: https://stands.nacr.cz/zp/index.html

Metodické dotazy a jejich řešení

Wiki stránky sloužící k doplnění a dovysvětlení metodiky související s popisem archivních autoritních záznamů: https://cam.nacr.cz/redmine/projects/cam-metodika/wiki

Technická dokumentace k IS CAM

Aktuální znění technické dokumentace k IS CAM.

Dokumentace je tvořena popisem způsobu uložení dat v IS CAM, jejich logických vazeb a programátorských rozhraní. Je určena metodikům, technickým pracovníkům, implementátorům a dalším zájemcům o vnitřní fungování tohoto systému a o možnost interakce s ním.