Referenční klient IS CAM

Referenční klient je webová aplikace pro přístup do IS CAM. Je umístěna na Národním archivním portále (dále NArP).

Přístup do testovací verze je podmíněn existencí účtu na testovací instanci NArP s příslušnou úrovní přístupu (uživatelskou rolí). Uživatelské role přiděluje lokální správce NArP a jsou určeny:

Přímý odkaz na testovací verzi: https://portaltest.nacr.cz/cam/.

Přístup do produkční verze je podmíněn existencí účtu na produkční instanci NArP s příslušnou uživatelskou rolí. Uživatelské role přiděluje lokální správce NArP a jsou určeny:

Přímý odkaz na produkční verzi: https://portal.nacr.cz/cam/.