CAM Editor

CAM Editor je webová aplikace pro přístup do IS CAM umístěna na Národním archivním portále (dále NArP). Jde v podstatě o aplikaci ELZA, která je parametricky upravena tak, aby zobrazovala jen části pro úpravu záznamů entit. CAM Editor v dohledné době nahradí Referenčního klienta IS CAM a stane se jediným centrálním systémem na NArP pro editaci archivních entit.

Přístup do testovací verze je podmíněn existencí účtu na testovací instanci NArP s příslušnou úrovní přístupu (uživatelskou rolí). Uživatelské role přiděluje lokální správce NArP a jsou určeny:

Přímý odkaz na testovací verzi: https://portaltest.nacr.cz/cameditor/.

Přístup do produkční verze je podmíněn existencí účtu na produkční instanci NArP s příslušnou uživatelskou rolí. Uživatelské role přiděluje lokální správce NArP a jsou určeny:

Přímý odkaz na produkční verzi: https://portal.nacr.cz/cameditor/.