1. Úvod

Technická dokumentace k systému Centrální Archivní Modul (CAM). Dokumentace je tvořena popisem způsobu uložení dat v systému, jejich logických vazeb a programátorských rozhraní.

Je určena metodikům, technickým pracovníkům a dalším zájemcům o vnitřní fungování systému a možnost interakce s ním.