2. Způsob popisu entit

Archivní entity se dělí na jednotlivé třídy/podtřídy dle významu. Tyto třídy obvykle popisují podobné typy entit s obdobným popisem. Popis entity je členěn do několika částí a každá z nich se skládá z prvků popisu. Pro jednotlivé podtřídy entit jsou stanovena pravidla popisu. Popis všech entit je řízen jednotným datovým modelem.