3. Programátorské rozhraní (API)

Programátorské rozhraní je založeno na REST službách s možností přenosu dat v XML formátu. Služby jsou popsány v samostatných kapitolách a formou OpenAPI rozhraní.