5. Uživatelská dokumentace

Uživatelská příručka pro práci s webovým klientem CAM. Příručka obsahu popis typických činností, které se mohou v klientu CAM vykonávat včetně popisu oprávnění k jednotlivým akcím. Klient CAM je koncipován jako referenční implementace API jádra s rozšířením o realizaci základního schvalovacího workflow.

Klient podporuje následující funkcionality:

  • Vyhledání a zobrazení archivních entit (AE) z CAM

  • Založení nové AE

  • Vytvoření nové revize stávající AE a její úprava

  • Schválení nových AE a nových revizí AE

  • Správa API key pro přístup k API jádra z externích systémů

  • Administrace jádra a klienta CAM