Provozní řád

ver. 1.1

Schválil: PhDr. Daniel Doležal, Ph.D., ředitel odboru archivní správy a spisové služby, Ministerstvo vnitra
Datum schválení: 20. 9. 2022