3.5. Schéma dat

API umožňuje přenášet data ve formátu XML.

3.5.1. Formát souboru

Soubor je XML dokument dle schématu: cam-2019.xsd

3.5.2. Referenční dokumentace schématu

Online dokumentace schématu