3.2. Vyhledávání

Vyhledávání entit je možné pomocí speciálních funkcí popsaných pomocí REST API. Jedná se o funkce dostupné v části /search.

Funkce pro vyhledání umožňuje zvolit způsob vyhledání „SearchType“. Je možné zvolit způsob „EXACT“, kdy je dohledáváno přesně dle zadaných podmínek pomocí databázového dohledání a výsledky jsou seřazeny abecedně. Nebo je možné zvolit způsob „FULLTEXT“, který dohledává v indexových souborech včetně transliterované podoby a výsledky jsou řazeny dle priority dohledání. Výchozím způsobem pro vyhledání, pokud není zadán, je „FULLTEXT“.

Funkce pro vyhledávání umožňuje jako vyhledávací kritéria specifikovat:

 • vybrané třídy či podtřídy

 • určitý stav entity (nová, schválená, nahrazená)

 • hodnotu prvků popisu s možností omezení na typy prvků popisu

Funkce podporuje stránkování výsledků a pomocí parametrů se nastavuje počet záznamů na stránku a číslo stránky (stránkováno od 1). Součástí vrácených výsledků je vždy celkový počet záznamů.

3.2.1. Příklady vyhledávaných podmínek

Vyhledání přes všechna označení

Cílem je vyhledat obec Hluboká nad Vltavou a to zadáním slova Hluboká a jeho vyhledáním ve všech označeních. Pro vyhledání bude použita serializovaná podoba označení. Způsob vytváření serializované podoby označení je popsán v Označení, textová podoba, entity a jejích částí.

{
 "cond": {
  "condType": "index",
  "name":"DISPLAY_NAME",
  "value": "Hluboká",
  "comparator":"CT_START_WITH"
 }
}

Vyhledání preferovaných označení pro vybranou podtřídu

Cílem je vyhledat obec Hluboká nad Vltavou a to zadáním slova Hluboká a jeho vyhledáním v preferovaných označeních.

Hledání je dále omezeno na podtřídu Administrativně vymezená území a vyhledává se jen ve schválených záznamech.

{
 "types": ["REGION"],
 "state": ["RS_APPROVED"],
 "cond": {
  "condType": "part",
  "partType": "PT_PREF_NAME",
  "cond": {
   "condType": "index",
   "name":"DISPLAY_NAME",
   "value": "Hluboká",
   "comparator":"CT_START_WITH"
  }
 }
}

Vyhledání s omezením na rok narození

Cílem vyhledání je Alexandra Bacha a to pomocí znalosti data narození později než 1800 a jména Bach.

{
 "types": ["REGION"],
 "state": ["RS_NEW","RS_APPROVED"],
 "cond": {
  "condType":"and",
  "conds": [
   {
    "condType":"index",
    "name":"DISPLAY_NAME",
    "value": "Bach",
    "comparator":"CT_CONTAIN"
   },
   {
    "condType":"value",
    "itemTypes":["CRE_DATE"],
    "value": "1800-01-01T00:00:00",
    "comparator":"CT_GTE"
   }
 
  ]
 }
}

Vyhledání s omezením na rozmezí data vzniku a stavu

Cílem vyhledání jsou entity ve stavu nový a schválený s omezením, že datace vzniku obsahuje zadaný časový interval.

{
 "state": [
  "RS_NEW", "RS_APPROVED"
 ],
 "cond": {
  "condType":"part",
  "partType": "PT_CRE",
  "cond": [
   {
    "condType":"value",
    "itemTypes":["CRE_DATE"],
    "value": "1950-01-01T00:00:00-2000-12-31T23:59:59",
    "comparator":"CT_CONTAIN"
   }
  ]
 }
}