Centrální Archivní Modul

Informační systém Centrální archivní modul (dále také IS CAM) je určen pro uchování a sdílení archivních autoritních záznamů. Ty jsou vytvářeny podle Základních pravidel pro zpracování archiválií (dále Základní pravidla), kap. 6-13, a dále i podle technických pravidel, která normy Základních pravidel realizují. Metodika tvorby archivních autoritních záznamů stanovená Základními pravidly a její technická realizace jsou pro uživatele IS CAM závazné.

Pracovní skupina pro Centrální archivní modul pro správu záznamů archivních entit a metodiku záznamů archivních entit, ustanovená na základě Memoranda o shodě ředitelů státních archivů ČR (dále Kolegium) provádí výklad Základních pravidel s ohledem na tvorbu archivních autoritních záznamů a dále potvrzuje správnost jejich provedení v IS CAM.

Vyhledávání v IS CAM