4.2. Bezpečnostní profily

Bezpečnostní profily mají za cíl omezení možnosti vytváření nebo změny entit pro jednotlivé uživatele. V rámci pravidel popisu archivních entit jsou definovány typy bezpečnostních profilů, které je následně pak možné přiřadit jednotlivým uživatelům v klientu CAM. V pravidlech popisu archivních entit jsou dále definována omezení pro pořízení či změny entit dle existence přiřazení bezpečnostního profilu uživateli, který změnu provádí. Pro přiřazení bezpečnostních profilů uživatelům v klientu CAM je nutné mít nastavenu roli CAM VI.

Jsou definovány níže uvedené bezpečnostní profily.

4.2.1. P_001 Taxonomická kategorie

Přiřazením bezpečnostního profilu je uživateli umožněno založení a změna entit v podtřídě taxonomická kategorie.

4.2.2. P_002 Změny AE typu GEO_UNIT s vazbou na RUIAN a typu stát či planeta Země

Přiřazením bezpečnostního profilu je uživateli umožněno založení a změna entit importovaných z externích číselníků (RÚIAN, číselník států, planeta Země), které mohou mít velký dopad na další entity. Profil umožňuje ruční vytváření entit, jejichž import z RÚIAN byl jinak metodicky omezen.

P_002_001 Omezení pro nezaniklé entity v ČR vybraných typů

Podmínka vzniku omezení: entita je v Česku, není zaniklá a má typ geografického objektu kraj, okres, obec, obec s širší působností, vojenský újezd, část obce

Rozsah omezení uživatelům bez přiřazeného profilu:
 • zákaz vytvoření entity

 • zákaz změny variantního označení za preferované (implikuje i zákaz jeho vymazání)

 • zákaz změny prvků popisu preferovaného označení:

  • hlavní část jména [NM_MAIN]

  • obecný doplněk [NM_SUP_GEN]

  • geografický doplněk [NM_SUP_GEO]

  • chronologický doplněk [NM_SUP_CHRO]

  • typ formy jména [NM_TYPE]

  • datace použití jména do [NM_USED_TO]

  • jazyk jména [NM_LANG]

 • zákaz změny prvků popisu těla:

  • definiční bod [COORD_POINT]

  • hranice [COORD_BORDER] – výjimku má pouze GEO_TYPE = GT_MUNIPPART (zde je změna hranice povolena)

  • typ geografického objektu [GEO_TYPE]

  • administrativní zařazení [GEO_ADMIN_CLASS]

 • zákaz přidání části Zánik

 • zákaz změny identifikátoru RÚIAN

 • zákaz změny identifikátoru NUTS/LAU

 • zákaz změny stavu a zneplatnění

 • zákaz změny podtřídy

P_002_002 Omezení pro nezaniklé státy

Podmínka vzniku omezení: entita není zaniklá a má typ geografického objektu stát

Rozsah omezení uživatelům bez přiřazeného profilu:
 • zákaz změny variantního označení za preferované (implikuje i zákaz jeho vymazání)

 • zákaz změny prvků popisu preferovaného označení:

  • hlavní část jména [NM_MAIN]

  • obecný doplněk [NM_SUP_GEN]

  • geografický doplněk [NM_SUP_GEO]

  • chronologický doplněk [NM_SUP_CHRO]

  • typ formy jména [NM_TYPE]

  • datace použití jména do [NM_USED_TO]

  • jazyk jména [NM_LANG]

 • zákaz změny prvků popisu těla:

  • typ geografického objektu [GEO_TYPE]

  • administrativní zařazení [GEO_ADMIN_CLASS]

 • zákaz přidání části Zánik

 • zákaz změny identifikátorů ISO 3166-1 alpha-2, ISO 3166-1 alpha-3, ISO 3166-1 numeric

 • zákaz změny stavu a zneplatnění

 • zákaz změny podtřídy

P_002_003 Omezení pro planetu Zemi

Podmínka vzniku omezení: entita má CAM UUID=“5ab55402-3bd1-491b-8696-e35d3f1731c6“ (planeta Země)

Rozsah omezení uživatelům bez přiřazeného profilu:
 • zákaz změny variantního označení za preferované (implikuje i zákaz jeho vymazání)

 • zákaz změny prvků popisu preferovaného označení:

  • hlavní část jména [NM_MAIN]

  • obecný doplněk [NM_SUP_GEN]

  • geografický doplněk [NM_SUP_GEO]

  • chronologický doplněk [NM_SUP_CHRO]

  • typ formy jména [NM_TYPE]

  • datace použití jména do [NM_USED_TO]

  • jazyk jména [NM_LANG]

 • zákaz změny prvků popisu těla:

  • typ geografického objektu [GEO_TYPE]

  • administrativní zařazení [GEO_ADMIN_CLASS]

 • zákaz přidání části Zánik

 • zákaz změny stavu a zneplatnění

 • zákaz změny podtřídy

4.2.3. P_003 Netaxonomické obecné pojmy

Přiřazením bezpečnostního profilu je uživateli umožněno založení a vybrané změny entit v podtřídě netaxonomické obecné pojmy.

Rozsah omezení uživatelům bez přiřazeného profilu:
 • zákaz založení entity

 • zákaz změny variantního označení za preferované (implikuje i zákaz jeho vymazání)

 • zákaz změny prvků popisu preferovaného označení:

  • hlavní část jména [NM_MAIN]

  • obecný doplněk [NM_SUP_GEN]

  • chronologický doplněk [NM_SUP_CHRO]

 • zákaz změny prvků popisu těla:

  • stručná charakteristika [BRIEF_DESC]

 • zákaz přidání a změny vztahu:

  • nadřazený pojem [RT_SUPTERM]

  • taxanomická kategorie [RT_CATEGORY]

 • zákaz přidání a změny části Zánik

 • zákaz přidání a změny části Vznik

 • zákaz změny stavu a zneplatnění

 • zákaz změny podtřídy