4.3. Pravidla popisu archivních entit

Popis archivních entit se řídí pravidly jejich popisu. Pravidla popisu jsou definována jako sada definovaných pravidel/omezení, které archivní entita musí splňovat, aby byla validní. Tato pravidla jsou aplikována v jádru i klientu CAM. V jádru CAM jsou pravidla implementována jako nepřekročitelná, kdy archivní entita nesplňující pravidla popisu není do CAM zapsána. V klientu CAM je možné mít evidované nezpracované nevalidní entity s tím, že je u nich zobrazována informace o výsledku validace.

4.3.1. Definice pravidel - balíček

Pravidla jsou definována v tzv. balíčku, který obsahuje veškerou definici pravidel popisu.

Balíček má formu ZIP souboru s definovanou strukturou:
 • package.xml - určení verze pravidel

 • data_type.xml - definice datových typů prvků popisu

 • ae_type.xml - definice tříd archivních entit

 • item_type.xml - definice typů prvků popisu

 • item_spec.xml - definice specifikací typů prvků popisu

 • item_aetype.xml - definice možných návazných tříd AE pro prvky popisu datového typu „odkaz na jinou AE“ a jejich specifikace

 • stop_words.xml - definice stop slov, které jsou využívány pro třídění označení AE (stop slova jsou odstraňovány z textů)

 • drl.xml - definice souborů s drools pravidly pro vyhodnocení pravidel popisu AE

 • podadresář „drl“ - podadresář obsahuje jednotlivé drools validační soubory definované v „drl.xml“ (Pokud je drl soubor vázán na konkrétní třídu AE, je umístěn v podadresáři s kódem této třídy.)

 • groovy_script.xml - definice groovy sriptů pro generování popisů částí AE a pro generování unikátních klíčů AE

 • podadresář „groovy“ - podadresář obsahuje jednotlivé groovy scripty definované v „groovy_script.xml“ (Pokud je groovy soubor vázán na konkrétní třídu AE, je umístěn v podadresáři s kódem této třídy.)

XSD popis jednotlivých XML v balíčku: cam_rul_package.xsd

Příklad balíčku pravidel popisu: PACKAGE01.zip

4.3.2. Import balíčku pravidel

ZIP balíček pravidel je možné importovat s klienta CAM v sekci „Administrace“.

Pro import balíčku pravidel je nutné mít přiřazenu roli uživatele CAM VI.