4.1. Uživatelské role

Role uživatelů se nastavují v rámci administrace uživatelských rolí NDA. Systém CAM pracuje s následujícími rolemi.

4.1.1. CAM I

Základní oprávnění, umožňuje prohlížení záznamů a vyhledávání v nich.

4.1.2. CAM II

Vkládání entit ve stavu nový. Je možná úprava uložených záznamů, které jsou ve stavu nový. Změny stavů nejsou přípustné.

V uživatelském rozhraní CAM

Založení nové změny schváleného záznamu z jádra a předání ke schválení (zápisu do jádra).

4.1.3. CAM III

Schvalování entit ve stavu nový. Schvalování a zápis změn entit ve stavu schválený. Přípustná změna stavů jsou:

4.1.4. CAM IV

Je možné zneplatňování entit a náhrada duplicit. Uživatel s tímto oprávněním může u entity nastavit všechny stavy, přechody mezi nimi nejsou limitovány.

4.1.5. CAM V

Možnost generování klíčů pro API a přístup z jiných aplikací přes API.

Pokud uživatel není v roli CAM V, správce NDA ji například odebere, potom se již nemůže autentizovat s využitím API klíčů.

4.1.6. CAM VI

Správce CAM včetně nastavení bezpečnostních profilů.