2.4. Pravidla popisu

Systém pravidel popisu vychází z metodiky tvorby archivních entit. Kapitola definuje jednotlivé typy kontrol a pravidel, která jsou systémem kontrolována v případě úprav archivních entit.

V systému CAM jsou pevně definovány třídy/podtřídy přístupových bodů, části popisu archivní entity, prvky popisu tvořící jednotlivé části a jejich specifikace.

Účelem pravidel popisu je kontrola správnosti popisu archivní entity, podpora uživatele při zakládání nových archivních entit nebo jejich úpravách. Pravidla umožňují:

  • validace celé archivní entity

  • určení dostupnosti prvků popisu a jejich specifikací pro danou část a stav popisu

Archivní entita je validní pokud obsahuje všechny povinné prvky popisu, neobsahuje žádné nepovolené prvky popisu a požadované hodnoty jsou unikátní.