5.4. Založení nové AE

Založení nové AE je prováděno pomocí akce AE_new.png v hlavním menu klienta. Akce zobrazí dialog pro výběr třídy AE a následně pro prvky popisu preferovaného označení. Po potvrzení dialogu se zobrazí detail nově založené AE k úpravě.

AE_newAE.png