5.3.2. Úprava jednotlivých částí popisu AE

Informace o validaci AE

Při načtení detailu AE a při každé její změně probíhá automaticky validace na pravidla archivního popisu. V případě chyb validace popisu AE je toto indikováno pomocí ikony AE_detail_validation_icon.png u konkrétní nevalidní části popisu AE nebo v záhlaví detailu AE pro validační chyby AE jako celku. Klikem na ní je zobrazen podrobný popis výsledku validace.

AE_detail_validation.png

Úprava částí popisu v detailu AE

V rámci úpravy popisu AE jsou na první úrovni upravovány jednotlivé části popisu. AE_detail_edit_part.png

Přidání záznamu části popisu AE

Pomocí akce AE_detail_addPart.png u nadpisu typu konkrétní části je možné přidat záznam daného typu části AE. Po přidání se zobrazí dialog pro úpravu dílčích prvků popisu dané konkrétní části.

Smazání záznamu části popisu AE

Pomocí akce AE_detail_deletePart.png je možné odebrat záznam části AE.

Úprava prvků popisu části AE

Pomocí akce AE_detail_editPart.png je možné upravit dílčí prvky popisu části AE. Akce zobrazí dialog pro úpravu dílčích prvků popisu dané konkrétní části.

Přidání návazného vztahu k části popisu AE

Pomocí akce AE_detail_addPart.png u konkrétního záznamu části AE je možné přidat návazný vztah. Po přidání se zobrazí dialog pro úpravu dílčích prvků popisu daného vztahu.

Smazání návazného vztahu k části popisu AE

Pomocí akce AE_detail_deletePart.png u konkrétního záznamu návazného vztahu je možné tento návazný vztah smazat.

Úprava návazného vztahu k části popisu AE

Pomocí akce AE_detail_editPart.png u konkrétního záznamu návazného vztahu je možné tento návazný vztah upravit. Akce zobrazí dialog pro úpravu dílčích prvků popisu daného vztahu.

Změna preferovaného označení AE

Pomocí akce AE_detail_prefferedName.png u konkrétního záznamu označení, je možné toto označení nastavit jako preferované.