5.3. Úprava popisu archivních entit v CAM

Upravované AE jsou dostupné pomocí menu AE_edit.png. V menu „Upravované archivní entity“ se při prvním použití zobrazí všechny upravované AE aktuálního uživatele, které jsou ve stavu „Nově zakládaná nebo upravovaná / Upravovaná předávaná ke schválení / Vrácená ze schvalování k doplnění“. K vyhledání a zobrazení upravovaných AE mají přístup uživatelé s oprávněním CAM II až CAM IV.

Uživatel může přednastavený filtr vyhledání změnit a použit jiný. Použití filtru je obdobné jako při vyhledání AE v CAM. V rámci konkrétní session (přihlášení) jsou vyplněný filtr vyhledání i seznam vyhledaných AE včetně aktuální pozice označeného záznamu AE v seznamu vyhledaných zapamatovány. To znamená, že při překliknutí na jiný seznam/část klienta a následně návratu zpět na vyhledání, je zobrazen shodný pohled (vyplněný filtr a seznam výsledků) jako před tím.

Existující archivní entitu je možné vyzvednout k úpravě pomocí akce AE_detail_edit.png „Vyzvedne aktuální AE k nové revizi a úpravě popisu v klientu CAM“ v detailu dohledané entity. Vyzvednutá archivní entita se automaticky zobrazí k úpravě a je dostupná (dohledatelná) v seznamu „Upravované archivní entity“.