5.3.3. Úprava dílčích prvků popisu části AE

Dialog úpravy dílčích prvků části AE zobrazuje ve své horní části validační informace, pokud není upravovaná část validní. Všechny možné prvky popisu jsou dosupné pomocí menu. Prvek popisu je možné přidat pomocí akce AE_detail_part_plus.png. Odstranit prvek(y) popisu je možné pomocí akce „Odstranit položky formuláře“.

Potvrzení provedených změn je provedeno pomocí akce „Vytvořit“ nebo „Uložit“ dle toho, zda jde o přidání nové části popisu nebo úpravu stávající.

AE_detail_part_edit.png