5.2. Vyhledání a zobrazení archivních entit v CAM

Vyhledání a zobrazení AE je iniciováno pomocí menu AE_search.png. Jedná se o vyhledání a zobrazení AE z jádra CAM, tedy ve stavu nový/schválený/zneplatněný. K vyhledání a zobrazení AE mají přístup uživatelé s oprávněním CAM I až CAM IV. Při novém přihlášení je zobrazen prázdný filtr vyhledání i výsledky vyhledání. V rámci konkrétní session (přihlášení) jsou vyplněný filtr vyhledání i seznam vyhledaných AE včetně aktuální pozice označeného záznamu AE v seznamu vyhledaných zapamatovány. To znamená, že při překliknutí na jiný seznam/část klienta a následně návratu zpět na vyhledání, je zobrazen shodný pohled (vyplněný filtr a seznam výsledků) jako před tím.