5.2.2. Seznam a detail archivních entit

Seznam dohledaných AE

Pomocí filtru je možné vyhledat AE. Dohledané AE jsou zobrazeny jako tzv. „nekonečný“ seznam. V záhlaví seznamu je uveden počet dohledaných záznamů a mezi nimi je možné se posouvat pomocí kolečka myši, šipek nebo kláves „Page UP“/“Page Down“. Seznam je setříděn abecedně dle preferovaného označení.

Každý záznam AE v seznamu obsahuje index dohledaného záznamu, preferované označení, ikonu třídy AE, jednoznačný kód AE a v případě, že bylo dle zadaného filtru dohledáno pouze v jedné konkrétní části AE, tak textovou informaci o tomto.

AE_list.png

Seznam dohledaných AE je možné pomocí akce AE_export_csv.png exportovat do textového souboru typu „CSV“.

Detail AE

Detail AE se zobrazí klikem myší na konkrétním záznamu AE. Detail AE obsahuje záhlaví a vlastní popis jednotlivých částí AE. Záhlaví obsahuje preferované označení, třídu AE, stav AE, jednoznačný kód AE a informace o poslední úpravě AE.

Popis AE je zobrazen po jednotlivých částech AE. Každá část obsahuje záznamy popisu. Výchozím zobrazením je zjednodušený popis AE, který je možné přepnout do detailního zobrazení pomocí akce AE_detail_unroll.png v pravé horní části obrazovky, kdy jsou zobrazeny jednotlivé konkrétní prvky popisu AE. V případě potřeby je možné zobrazení opět přepnout do zjednodušeného zobrazení. Konkrétní část popisu AE je možné přepnout do detailního zobrazení pomocí kliku myši na tuto konkrétní část a naopak.

AE_detail.png

Akce nad AE

V levé části detailu AE jsou dostupné jednotlivé akce nad AE. Jednotlivé akce jsou přístupné dle oprávnění uživatele.

AE_detail_back.png Návrat zpět do seznamu dohledaných AE.

AE_detail_navigation.png Navigace mezi detaily dohledaných AE.

AE_detail_edit.png Vyzvedne aktuální AE k nové revizi a úpravě popisu v klientu CAM.

AE_detail_editedAE.png Zobrazí aktuálně vyzvednuté nové revize AE.

AE_detail_invalid.png Zneplatnění AE s možností výběru nahrazující AE.