5.2.1. Filtr vyhledání AE

Filtr obsahuje podmínky vyhledání rozdělení do jednotlivých oblastí. Podmínky zadané ve filtru jsou vyhodnocovány jako logické „AND“.

Vyhledání AE je potvrzováno pomocí akce AE_search_enter.png.

Zadané podmínky filtru je možné hromadně vymazat pomocí akce AE_search_clear.png.

Textové vyhledání

Umožnuje vyhledání i více slov. Pokud je požadováno vyhledání fráze, je nutné dát více slov do uvozovek, např. „Smetana, Bedřich“, jinak je vyhledáváno pomocí podmínky „AND“

Upřesnění části popisu AE, kde je text vyhledáván (oblast hledání):
 • Pouze preferovaná označení + upřesnění, zda se vyhledává v celém označení nebo jen v hlavní části

 • Všechna označení + upřesnění, zda se vyhledává v celém označení nebo jen v hlavní části (výchozí= všechna označení v celém označení)

 • Všechny části popisu AE

AE_search_text.png

Obecný filtr

Obecný filtr obsahuje níže uvedené možnosti vyhledání:
 • Omezení třídy AE s možností výběru více tříd (výchozí=všechny)

 • Omezení stavu AE s možností výběru více stavů (výchozí = všechny)

 • Omezení na konkrétní jednoznačný kód AE

 • Omezení na konkrétního uživatele, který vytvořil poslední revizi AE

AE_search_common.png

Datace vzniku/zániku

Vyhledání je možné omezit za zadanou dataci vzniku a nebo zániku.

AE_search_date.png

Omezení za vtahy AE

Vyhledání je možné omezit za existenci vztahů s jiným AE. Je možné přidat více podmínek na vztahy. Vztahy jsou přidávány pomocí dialogu, kde je potřebné vybrat prvek popisu obsahující vztah, jeho specifikaci (pokud ji obsahuje) a navázanou AE.

Navázanou AE je možné v dialogu dohledat dle:
 • Pouze preferovaná označení + upřesnění, zda se vyhledává v celém označení nebo jen v hlavní části

 • Všechna označení + upřesnění, zda se vyhledává v celém označení nebo jen v hlavní části (výchozí= všechna označení v celém označení)

 • Všechny části popisu AE

 • Dle konkrétního kódu AE

AE_search_rel.png

Rozšířený filtr

Vyhledání je možné omezit za existenci konkrétního prvku popisu a jeho hodnoty. Je množné přidat více podmínek na existenci prvků popisu a jejich hodnot. Podmínky jsou přidávány pomocí průvodce, kde je potřebné vybrat v jaké části popisu je prvek popisu uveden, o jaký typ prvku popisu jde, jeho specifikaci (pokud ji obsahuje) a uvést jeho hodnotu.

AE_search_expand.png