2.2. Třídy / podtřídy

Každá entita má definovánu příslušnost ke třídě/podtřídě. Třídy tvoří hierarchickou strukturu, terminologicky rozlišujeme termín třída (první úroveň), podtřída (nižší úroveň). Seznam tříd a podtříd je pevně daný a možnost jeho změny je velmi limitovaná.

Číselník je popsán v přiloženém souboru ae_type.xml.

2.2.1. osoba / bytost

Kód: PERSON

fyzická osoba

Kód: PERSON_INDIVIDUAL

fiktivní fyzická osoba

Kód: FICTIVE_INDIVIDUAL

bytost

Kód: PERSON_BEING

zvíře

Kód: PERSON_ANIMAL

2.2.2. rod / rodina

Kód: DYNASTY

rod, rodina

Kód: FAMILY

větev rodu

Kód: FAMILY_BRANCH

fiktivní rod, fiktivní rodina

Kód: FICTIVE_DYNASTY

2.2.3. korporace

Kód: PARTY_GROUP

administrativně vymezená území s vlastní správou

Kód: REGION

orgány, organizační složky a příspěvkové organizace veřejné správy

Kód: PUBLIC_ADMINISTRATION

sdružení organizací

Kód: ORGANIZATION

vojenské a bezpečnostní jednotky

Kód: ARMY

organizace založené za účelem podnikání

Kód: COMPANY

politické organizace

Kód: POLITICAL_PARTY

náboženské organizace a instituce

Kód: CHURCH

kulturní, výchovné, výzkumné a zdravotnické organizace a instituce

Kód: HEALTH_AND_EDU

nadace a nadační fondy

Kód: CHARITY

profesní a zájmové organizace

Kód: GUILD

spolky, společenské organizace

Kód: CLUB

2.2.4. událost

Kód: EVENT

organizované akce a události

Kód: EVENT_EVENT

lidové zvyky, významné dny a svátky

Kód: EVENT_TRADITION

dočasné přírodní jevy

Kód: EVENT_NATURE

2.2.5. dílo / výtvor

Kód: ARTWORK

autorská a umělecká díla

Kód: ARTWORK_ARTWORK

všeobecně známé dokumenty, smlouvy, zákony, předpisy, normy

Kód: ARTWORK_CHARTER

vyznamenání, ceny, soutěžní trofeje

Kód: ARTWORK_AWARD

výrobky a jejich typová označení, obchodní značky, odrůdy, plemena vytvořená člověkem

Kód: ARTWORK_PROD

názvy společenských, dětských her

Kód: ARTWORK_GAME

programy, projekty, granty, rozvojové plány, kampaně, nemají-li charakter korporace

Kód: ARTWORK_PROJ

stavby, trasy, zásahy do přírodních útvarů s vlastním jménem nebo jinou identifikací

Kód: ARTWORK_CONSTR

2.2.6. geografický objekt

Kód: GEO

administrativně či jinak lidmi vymezená území

Kód: GEO_UNIT

administrativně vymezené části přírody

Kód: GEO_NATURE_RES

další vymezené lokality, oblasti a zóny

Kód: GEO_ADMIN_UNIT

geomorfologické útvary na dně moře

Kód: GEO_SEA_FORMATION

geomorfologické útvary na zemském povrchu

Kód: GEO_FORMATION

vodstvo a vodní plocha, vodní tok

Kód: GEO_WATERS

pojmenované útvary

Kód: GEO_SHAPES

pojmenované trvalé klimatické jevy

Kód: GEO_CLIMATIC_PHEN

vesmír a jeho části

Kód: GEO_SPACE

2.2.7. obecný pojem

Kód: TERM

archivní taxonomická kategorie

Kód: TERM_TAXONOMY

netaxonomické obecné pojmy

Kód: TERM_GENERAL