2.1. Struktura archivní entity

Všechny entity mají jednotnou strukturu. Entita je tvořena svým číslem archivní entity, má určitý stav, patří do právě jedné třídy/podtřídy a má jedno jednoznačné preferované označení.

2.1.1. Části archivní entity

Popis archivní entity je členěn do samostatných částí. Každá část popisuje určité aspekty entity. Některé části jsou opakovatelné.

Typy částí

Typ části

Kód

Opakovaně

Význam

Označení

PT_NAME

Ano

Označení / jméno entity, preferovaná nebo variantní

Identifikátor

PT_IDENT

Ano

Jiný identifikátor entity (IČ, ISO kód, …)

Vznik

PT_CRE

Ne

Informace o vzniku entity

Zánik

PT_EXT

Ne

Informace o zániku entity

Vztah

PT_REL

Ano

Vztah k právě jedné entitě, například: bratr, sestra

Událost

PT_EVENT

Ano

Událost, umožňuje více vztahů k dalším entitám, například: vzdělání (trvá od do, odkazuje na místo, učitele)

Záznam entity / tělo

PT_BODY

Ne

Hlavní část záznamu archivní entity, obvykle obsahuje stručnou charakteristiku a její další celkový popis.