2.3. Prvky popisu

Jednotlivé části popisující archivní entitu jsou tvořeny prvky popisu. Prvky popisu jsou specifické pro určitou část nebo mohou být univerzální a vyskytovat ve více částech. Katalog prvků popisu je členěn dle částí, sdílené prvky jsou ve společné sekci.

Každý prvek popisu je tvořen:

  • názvem

  • kódem

  • datovým typem

  • určením, zda má specifikace a hodnotami těchto specifikací

  • zkratkou

  • podrobnějším popisem