5.3.1. Seznam a detail upravovaných archivních entit

Seznam dohledaných upravovaných AE

Pomocí filtru je možné vyhledat AE. Dohledané AE jsou zobrazeny jako tzv. „nekonečný“ seznam. V záhlaví seznamu je uveden počet dohledaných záznamů a mezi nimi je možné se posouvat pomocí kolečka myši, šipek nebo klávec „Page UP“/“Page Down“. Seznam je setříděn abecedně dle preferovaného označení.

Každý záznam AE v seznamu obsahuje index dohledaného záznamu, preferované označení, ikonu třídy AE a jednoznačný kód AE.

AE_list.png

Seznam dohledaných AE je možné pomocí akce AE_export_csv.png exportovat do textového souboru typou „CSV“.

Detail upravované AE

Detail AE se zobrazí klikem myší na konkrétním záznamu AE. Detail AE obsahuje záhlaví a vlastní popis jednotlivých částí AE. Záhlaví obsahuje preferované označení, třídu AE, stav AE, jednozanačný kód AE a informace o poslední úpravě AE.

Popis AE je zobrazen po jednotlivých částech AE. Každá část obsahuje záznamy popisu. Výchozím zobrazením je zjednodušený popis AE, který je možné přepnout do detailního zobrazení pomocí akce AE_detail_unroll.png v pravé horní části obrazovky, kdy jsou zobrazeny jednotlivé konkrétní prvky popisu AE. V případě potřeby je možné zobrazení opět přepnout do zjednodušeného zobrazení. Konkrétní část popisu AE je možné přepnout do detailního zobrazení pomocí kliku myši na tuto konkrétní část a naopak.

AE_detail.png

Akce nad AE

V levé části detailu AE jsou dostupné jednotlivé akce nad AE. Jednotlivé akce jsou přístupné dle oprávnění uživatele.

AE_detail_back.png Návrat zpět do seznamu dohledaných AE.

AE_detail_navigation.png Navigace mezi detaily dohledaných AE.

AE_detail_saveNewAE.png Uloží upravovanou AE do CAM ve stavu „Nový“. Je umožněno pouze pokud se jedná o prvotní zápis AE do CAM nebo byla AE vyzvednuta z CAM ve stavu „Nový“.

AE_detail_ToApprove.png Předá upravovanou AE ke schválení.

AE_detail_ToAmend.png Nastaví u upravované AE stav „K doplnění“. Takto je možné například vrátit AE nazpět ze schvalování k dodatečné úpravě.

AE_detail_coreAE.png Zobrazí poslední verzi upravované AE v CAM.

AE_detail_ChangeType.png Změna podtřídy AE.

Zobrazení historie stavů a komentářů

V pravé části detailu AE je zobrazena historie stavů a komentářů AE. Ve výchozím stavu je zobrazen pouze jejich počet.

Pomocí akce AE_detail_StateHistory.png je možné rozbalit jejich seznam a pak naopak zase tento seznam sbalit.

AE_detail_StateHistoryDetail.png