Textová podoba (těla) záznamu entity

Tělo záznamu entity se obvykle skládá z více prvků popisu dle třídy entity (prvky popisu viz Záznam archivní entity) .

Textová podoba

Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

strucna_charakteristika {pokud neexistuje tak konstantní text "Popis záznamu entity"}