Textová podoba označení

Označení se obvykle skládá z několika částí.

Typická struktura označení:

  • Hlavní část jména (například příjmení, Novák)

  • Vedlejší část jména (například křestní jméno, Jan)

  • doplňky (chronologický, geografický, obecný), které slouží pro jednoznačné rozlišení entit (například chronologický doplněk - datace osoby, 1850-1907)

Preferované označení musí být jednoznačné napříč všemi přístupovými body.

Textová podoba po třídách

Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

osoba/bytost
hlavni_jmeno + ", " + vedlejsi_jmeno + ", " +
titul_pred + " " + titul_za + " (" + doplněk + ")"
rod/rodina - preferované označení
hlavni_jmeno + " (rod/rodina : " + doplněk + ")"
rod/rodina - variantní označení
hlavni_jmeno + " (doplněk)"
fiktivní rod, fiktivní rodina - preferované označení
hlavni_jmeno + " (fiktivní rod/rodina : " + doplněk + ")"
fiktivní rod, fiktivní rodina - variantní označení
hlavni_jmeno + " (doplněk)"
větev rodu - preferované označení
hlavni_jmeno + ". " + vedlejsi_jmeno + " (větev rodu : " + doplněk + ")"
větev rodu - variantní označení
hlavni_jmeno + ". " + vedlejsi_jmeno + " (doplněk)"
korporace
hlavni_jmeno + ". " + vedlejsi_jmeno + " (" + doplněk + ")"
geografický objekt, událost, obecný pojem, dílo/výtvor
hlavni_jmeno + " (" + doplněk + ")"

Způsob serializace doplňku

osoba/bytost
(obecný : chronologický : odlišující doplněk)
geografický objekt
(geografický : obecný : chronologický)
dílo/výtvor
(autor : geografický : obecný : chronologický)
událost
(pořadí : chronologický : geografický : obecný)
korporace
(obecný : geografický : chronologický)
rod/rodina
(chronologický)
obecný pojem
(obecný : geografický : chronologický)