Textová podoba události

Události entity se obvykle skládají z několika prvků popisu. Níže jsou uvedeny typické prvky popisu, které mohou být doplněny o další možné.

Typická struktura události:

Textová podoba

Textová podoba je shodná pro všechny třídy entity. Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející nebo poslední doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

Typ_udalosti + ", " +
"od: " + Datace_udalosti_od + ", " +
"do: " + Datace_udalosti_od + " " +
"(" +  seskládané vztahy oddělené čárkami{specifikace rel_entity: hlavni_oznaceni} + ")"