Textová podoba vzniku

Vznik entity se obvykle skládá z několika prvků popisu. Níže jsou uvedeny typické prvky popisu, které mohou být doplněny o další možné.

Typická struktura vzniku:

Textová podoba

Textová podoba je shodná pro všechny třídy entity. Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející nebo poslední doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

Zpusob_vzniku + ", " + Typ_vzniku + ", " +
Datace_vzniku + " " +
"(" +  seskládané vztahy oddělené čárkami{specifikace rel_entity: hlavni_oznaceni} + ")"