Textová podoba identifikátoru

Identifikátor entity se obvykle skládá z několika prvků popisu.

Typická struktura identifikátoru:

Některé identifikátory, které jsou určeny pravidly R_IDN_004 Jednoznačné identifikátory, musí být jednoznačné napříč všemi entitami.

Textová podoba

Textová podoba je shodná pro všechny třídy entity. Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející nebo poslední doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

zdroj_identifikatoru + ": " + hodnota_identifikatoru + ", " +
"platnost od: " + Platnost_identifikatoru_od + ", " +
"platnost do: " + Platnost_identifikatoru_do + " " +
"(hodnota " +  hodnota_overena{převod TRUE/FALSE na ověřena/neověřena} + ")"