Textová podoba vztahu

Jednoduché vztahy entity se obvykle skládají z několika prvků popisu. Níže jsou uvedeny typické prvky popisu, které mohou být doplněny o další možné.

Typická struktura vztahu:

Textová podoba

Textová podoba je shodná pro všechny třídy entity. Oddělovače jednotlivých částí (čárky, mezery apod.) se neuplatní v případě, kdy předcházející nebo poslední doplňovaný prvek popisu neexistuje nebo je prázdný.

Rel_entity{specifikace} + ": " + preferovane_oznaceni_navazane_entity + ", " +
"od: " + Datace_vzathu_od + ", " +
"do: " + Datace_vztahu_od