2.3.2. Univerzální prvky popisu

Některé prvky popisu jsou univerzální a mohou se používat ve více částech. Příkladem takového prvku popisu je poznámka.

Prvky popisu