2.3.1. Datové typy

Každý prvek popisu je má definován datový typ. Datový typ slouží k určení oboru hodnot prvku popisu.

Přehled datových typů:

Číselníková hodnota

Kód: ENUM

Název: Číselníková hodnota

Význam: Číselníková hodnota je určována specifikací.

Memo

Kód: MEMO

Název: Memo

Význam: Text libovolné délky s řádkováním

Validace obsahu textu:

 • neexistence znaků 0x00-0x1F kromě 0x0D, 0x0A

 • neobsahuje mezery ani 0x0D a 0x0A na začátku a na konci

Text do 250 znaků

Kód: TEXT_250

Název: Text do 250 znaků

Význam: Text bez řádkování, maximální délka 250 znaků.

Validace obsahu textu:

 • maximální délka řetězce 250 znaků

 • neexistence znaků x00-x1F

 • neobsahuje mezery na začátku a na konci

 • neobsahuje vícenásobné mezery

Text do 50 znaků

Kód: TEXT_50

Název: Text do 50 znaků

Význam: Text bez řádkování, maximální délka 50 znaků.

Validace obsahu textu:

 • maximální délka řetězce 50 znaků

 • neexistence znaků x00-x1F

 • neobsahuje mezery na začátku a na konci

 • neobsahuje vícenásobné mezery

Celé číslo

Kód: NUMBER

Název: Celé číslo

Význam: Celo číselná hodnota, rozsah hodnot: -2147483648 až +2147483647

Logická hodnota

Kód: BIT

Název: Logická hodnota

Význam: Logická hodnota True/False

Komplexní datace

Kód: UNITDATE

Název: Komplexní datace

Význam: Datace tvořená intervalem s možností odhadu mezí

Hypertextový odkaz

Kód: LINK

Název: Hypertextový odkaz

Význam: Hypertextový odkaz (URL), součástí odkazu je také jeho název (text)

Validace formátu hypertextového dotazu:

 • formát odkaz: protokol://server.doména2.doména1:port/cesta/název?dotaz#kotva

 • minimálně sekvence „://“ musí být v URL obsažena

 • Podpora protokolů HTTP/HTTPS/FTP/FTPS

Validace názvu odkazu:

 • maximální délka řetězce 250 znaků

 • neexistence znaků x00-x1F

 • neobsahuje mezery na začátku a na konci

 • neobsahuje vícenásobné mezery

Odkaz na entitu

Kód: RECORD_REF

Název: Odkaz na entitu

Význam: Odkaz na jinou archivní entitu

Binární data

Kód: BINARY

Název: Binární data

Význam: Přenos binárních dat, speciálním případem binárních dat jsou Souřadnice.

Souřadnice

Význam: GPS Souřadnice

Datový typ umožňuje zachytit bod, linii, polygon, více bodů, více linií, více polygonů a jejich kolekce. Souřadnice jsou standardně přenášeny ve formátu WKB (ISO/IEC 13249-3:2016), varianta little-endian. Souřadný systém pro souřadnice je WGS84 — SRID 4326.

Pro vkládání dat je možné alternativně použít formát WKT, resp. EWKT. Souřadnice uvedené v jiném souřadném systému jsou převedeny do WGSS84. Tato možnost vyžaduje speciální oprávnění.

Přenášené souřadnice musí být zapsány v základní podobě. Například jednotlivá linie by neměla být zapsána jako více linií nebo kolekce o jednom prvku.