2.3.9. Prvky popisu událostí archivní entity

Část umožňuje zachytit informace o jednotlivých událostech archivní entity. Každá událost může obsahovat jeden prvek popisu typu události s určením datace události od-do a dále je možné použít i vybrané Univerzální prvky popisu. K události je možné přiřadit jednoduché vztahy, případně je možné použít pouze prvek popisu Související entita.