2.3.4. Prvky popisu identifikátorů

Část umožňuje zachytit informace o dalších identifikátorech entity. Příkladem identifikátorů jsou: IČ, ISO kód, kód INTERPI.

Identifikátor je tvořen zdrojem identifikátoru, hodnotou identifikátoru, příznakem ověření hodnoty, vymezením časové platnosti a poznámkou.