2.3.6. Prvky popisu vzniku archivní entity

Část umožňuje zachytit informace o vzniku archivní entity, její způsob, typ a dataci. V části je možné použít i vybrané Univerzální prvky popisu a Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity.