2.3.8. Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity

Část umožňuje zachytit informace o jednotlivých jednoduchých vztazích archivní entity. Každý vztah může obsahovat jeden prvek popisu Související entita s případnými dalšími prvky popisu jako je datace vztahu od-do nebo je možné použít i vybrané Univerzální prvky popisu.