2.3.7. Prvky popisu zániku archivní entity

Část umožňuje zachytit informace o zániku archivní entity, její způsob, typ a dataci. V části je možné použít i vybrané Univerzální prvky popisu a Prvky popisu jednoduchých vztahů archivní entity.