Související entita

Název: Související entita

Kód: REL_ENTITY

Datový typ: Odkaz na entitu

Specifikace: ano

Popis

Odkaz na související entitu. Jedná se o jednoduchý vztah, jehož typ je dán specifikací prvku popisu.

Opakovatelnost prvku je omezena pravidly v rámci použití v jednotlivých částech popisu a třídách archivní entity.

Hodnoty

Stažení definice typů souvisejících entit rel_entity-specs.csv

Typy souvisejících entit

Jméno

Kód

Omezení pro navázané třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

autor/tvůrce

RT_AUTHOR

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY, EVENT

autor změny / tvůrce změny

RT_AUTHOROFCHANGE

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

babička

RT_GRANDMOTHER

PERSON

bratr

RT_BROTHER

PERSON

bratranec

RT_HECOUSIN

PERSON

celek

RT_WHOLE

ARTWORK

ceremoniál ocenění

RT_CEREMONY

EVENT

je členem rodiny/rodu

RT_GENUSMEMBER

DYNASTY

členská organizace

RT_MEMBERORG

PARTY_GROUP

další rodinné vztahy

RT_RELATIONS

PERSON

dědeček

RT_GRANDFATHER

PERSON

dokument

RT_DOCUMENT

ARTWORK

entita související se začátkem

RT_ENTITYORIGIN

všechny třídy / podtřídy

entita související se vznikem

RT_ENTITYRISE

všechny třídy / podtřídy

entita související s koncem

RT_ENTITYEND

všechny třídy / podtřídy

entita související se zánikem

RT_ENTITYEXTINCTION

všechny třídy / podtřídy

entita související s narozením

RT_ENTITYBIRTH

všechny třídy / podtřídy

entita související s úmrtím

RT_ENTITYDEATH

všechny třídy / podtřídy

funkce/činnost

RT_FUNCTION

TERM

geografická působnost

RT_GEOSCOPE

GEO

historický milník

RT_MILESTONE

všechny třídy / podtřídy

je část

RT_ISPART

PARTY_GROUP

je členem

RT_ISMEMBER

PARTY_GROUP

jiná entita reprezentující tutéž osobu

RT_OTHERNAME

PERSON, PARTY_GROUP

jiný předek

RT_ANCESTOR

PERSON

korporace veřejného působení

RT_ACTIVITYCORP

PARTY_GROUP

likvidátor

RT_LIQUIDATOR

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

majitel

RT_OWNER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

majitel, držitel

RT_HOLDER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

manžel

RT_HUSBAND

PERSON

manželka

RT_WIFE

PERSON

matka

RT_MOTHER

PERSON

místo

RT_PLACE

GEO

místo konání

RT_VENUE

GEO

místo ukončení

RT_PLACEEND

GEO

místo uzavření

RT_PLACESTART

GEO

nadřazená korporace

RT_SUPCORP

PARTY_GROUP

nadřazený pojem

RT_SUPTERM

TERM

nadřízený

RT_SENIOR

PERSON

nástupce

RT_SUCCESSOR

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

obor činnosti

RT_ACTIVITYFIELD

TERM

obor studia

RT_STUDYFIELD

TERM

ocenění

RT_AWARD

ARTWORK

organizátor, svolavatel

RT_ORGANIZER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

otec

RT_FATHER

PERSON

partner

RT_PARTNER

PERSON

partner

RT_GEOPARTNER

GEO

partnerka

RT_SHEPARTNER

PERSON

pojmenováno po

RT_NAMEDAFTER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY, ARTWORK, EVENT,GEO

poslední známý člen rodu/rodiny

RT_LASTKMEMBER

PERSON

první známý člen rodu/rodiny

RT_FIRSTKMEMBER

PERSON

předchůdce

RT_PREDECESSOR

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

příslušnost k

RT_AFFILIATION

GEO, REGION

sestra

RT_SISTER

PERSON

sestřenice

RT_SHECOUSIN

PERSON

sídlo

RT_RESIDENCE

GEO

souborná událost, celek

RT_COMPEVENT

EVENT

související entita

RT_RELATED

PARTY_GROUP, DYNASTY, GEO, ARTWORK, EVENT, PERSON

související pojem

RT_RELATEDTERM

TERM

spolupracovník

RT_COLLABORATOR

PERSON

spolužák

RT_SCHOOLMATE

PERSON

strýc

RT_UNCLE

PERSON

škola

RT_SCHOOL

PARTY_GROUP

švagr

RT_BROTHERINLAW

PERSON

švagrová

RT_SISTERINLAW

PERSON

taxonomická kategorie

RT_CATEGORY

TERM_TAXONOMY

tematický celek

RT_THEME

TERM

teta

RT_AUNT

PERSON

tchán

RT_FATHERINLAW

PERSON

tchyně

RT_MOTHERINLAW

PERSON

učitel

RT_TEACHER

PERSON

udělovatel

RT_GRANTAUTH

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

uložení

RT_STORAGE

ARTWORK_CONSTR

umístění

RT_LOCATION

GEO

vazba na objekt

RT_OBJECT

ARTWORK_CONSTR

významné aktivity

RT_ACTIVITIES

ARTWORK, EVENT

zakladatel/zřizovatel

RT_FOUNDER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

zřizovatel

RT_ORIGINATOR

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

zaměstnavatel

RT_EMPLOYER

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

zjednodušená podniková entita

RT_ROOF

COMPANY

zástupce

RT_REPRESENT

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

změna jména/identity

RT_NAMECHANGE

PERSON

zmínka o existenci

RT_MENTION

ARTWORK

Pravidla použití vztahů

Stažení pravidel použití vztahů rel_entity-rul.csv

Pravidla použití typů souvisejících entit

Část popisu entity, kde může být vztah použit

Třída entity, pro kterou může být vztah použit

Upřesnění vzniku/zániku/události, kde může být vztah použit

Typ vztahu - název

Typ vztahu - kód

Opakovatelnost vztahu

Možná datace u vztahu

Detekce cyklů

Poznámka

Vznik (PT_CRE)

PERSON

Narození (CRC_BIRTH)

entita související s narozením

RT_ENTITYBIRTH

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

PERSON

Narození (CRC_BIRTH)

matka

RT_MOTHER

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

PERSON

Narození (CRC_BIRTH)

místo

RT_PLACE

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

PERSON

Narození (CRC_BIRTH)

otec

RT_FATHER

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

PERSON

Působnost od (CRC_BEGINSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

DYNASTY

Narození prvního známého člena rodu/rodiny (CRC_FIRSTMBIRTH)

první známý člen rodu/rodiny

RT_FIRSTKMEMBER

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

DYNASTY

Působnost od (CRC_BEGINSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

DYNASTY

Vznik (CRC_RISE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

DYNASTY

Vznik (CRC_RISE)

první známý člen rodu/rodiny

RT_FIRSTKMEMBER

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

DYNASTY

Vznik (CRC_RISE)

entita související se vznikem

RT_ENTITYRISE

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Působnost od (CRC_BEGINSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti od (CRC_BEGINSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti od (CRC_BEGINSCOPE)

entita související se vznikem

RT_ENTITYRISE

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti od (CRC_BEGINSCOPE)

místo

RT_PLACE

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti od (CRC_BEGINSCOPE)

předchůdce

RT_PREDECESSOR

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti od (CRC_BEGINSCOPE)

zakladatel/zřizovatel

RT_FOUNDER

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

ARTWORK

První písemná zmínka (CRC_FIRSTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

ARTWORK

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

autor/tvůrce

RT_AUTHOR

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

ARTWORK

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

místo

RT_PLACE

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

ARTWORK

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

ARTWORK

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

entita související se vznikem

RT_ENTITYRISE

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

GEO

První písemná zmínka (CRC_FIRSTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ne

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

GEO

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Vznik (PT_CRE)

GEO

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

entita související se vznikem

RT_ENTITYRISE

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

GEO

Vše mimo První písemné zmínky (CRC_FIRSTWMENTION)

zakladatel/zřizovatel

RT_FOUNDER

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

TERM

Začátek platnosti (CRC_BEGINVALIDNESS)

autor/tvůrce

RT_AUTHOR

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

TERM

Začátek platnosti (CRC_BEGINVALIDNESS)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

EVENT

Začátek (CRC_ORIGIN)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

EVENT

Začátek (CRC_ORIGIN)

entita související se začátkem

RT_ENTITYORIGIN

ano

ano

ne

Vznik (PT_CRE)

EVENT

Začátek (CRC_ORIGIN)

místo

RT_PLACE

ano

ne

ne

Vznik (PT_CRE)

EVENT

Začátek (CRC_ORIGIN)

organizátor, svolavatel

RT_ORGANIZER

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

PERSON

Úmrtí (EXC_DEATH)

entita související s úmrtím

RT_ENTITYDEATH

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

PERSON

Úmrtí (EXC_DEATH)

místo

RT_PLACE

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

PERSON

Působnost do (EXC_ENDSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

DYNASTY

Úmrtí posledního známého člena rodu/rodiny (EXC_LASTMDEATH)

poslední známý člen rodu/rodiny

RT_LASTKMEMBER

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

DYNASTY

Působnost do (EXC_ENDSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

DYNASTY

Zánik (EXC_EXTINCTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

DYNASTY

Zánik (EXC_EXTINCTION)

poslední známý člen rodu/rodiny

RT_LASTKMEMBER

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

DYNASTY

Zánik (EXC_EXTINCTION)

entita souvisejíci se zánikem

RT_ENTITYEXTINCTION

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Působnost do (EXC_ENDSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti do (EXC_ENDSCOPE)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti do (EXC_ENDSCOPE)

likvidátor

RT_LIQUIDATOR

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti do (EXC_ENDSCOPE)

místo

RT_PLACE

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti do (EXC_ENDSCOPE)

nástupce

RT_SUCCESSOR

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

PARTY_GROUP

Vše mimo Působnosti do (EXC_ENDSCOPE)

entita souvisejíci se zánikem

RT_ENTITYEXTINCTION

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

ARTWORK

Poslední písemná zmínka (EXC_LASTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

ARTWORK

Vše mimo Poslední písemné zmínky (EXC_LASTWMENTION)

místo

RT_PLACE

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

ARTWORK

Vše mimo Poslední písemné zmínky (EXC_LASTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

ARTWORK

Vše mimo Poslední písemné zmínky (EXC_LASTWMENTION)

entita souvisejíci se zánikem

RT_ENTITYEXTINCTION

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

GEO

Poslední písemná zmínka (EXC_LASTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ne

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

GEO

Vše mimo Poslední písemné zmínky (EXC_LASTWMENTION)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Zánik (PT_EXT)

GEO

Vše mimo Poslední písemné zmínky (EXC_LASTWMENTION)

entita souvisejíci se zánikem

RT_ENTITYEXTINCTION

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

EVENT

Konec (EXC_END)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

EVENT

Konec (EXC_END)

entita souvisejíci s koncem

RT_ENTITYEND

ano

ano

ne

Zánik (PT_EXT)

EVENT

Konec (EXC_END)

místo

RT_PLACE

ano

ne

ne

Zánik (PT_EXT)

TERM

Konec platnosti (EXC_ENDVALIDNESS)

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

ARTWORK, GEO, PARTY_GROUP, PERSON

Udělení ocenění (ET_AWARD)

ceremoniál ocenění

RT_CEREMONY

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

ARTWORK, GEO, PARTY_GROUP, PERSON

Udělení ocenění (ET_AWARD)

ocenění

RT_AWARD

ano

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

ARTWORK, GEO, PARTY_GROUP, PERSON

Udělení ocenění (ET_AWARD)

udělovatel

RT_GRANTAUTH

ano

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

místo

RT_PLACE

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

nadřízený

RT_SENIOR

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

obor činnosti

RT_ACTIVITYFIELD

ano

ano

ne

přeřazení na jiný obor v jednom zaměstnání

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

spolupracovník

RT_COLLABORATOR

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

zaměstnavatel

RT_EMPLOYER

ne

ne

ne

změna zaměstnavatele=nová událost

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

korporace veřejného působení

RT_ACTIVITYCOR

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Zaměstnání (ET_JOB)

funkce/činnost

RT_FUNCTION

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Manželství (ET_MARRIAGE)

manžel

RT_HUSBAND

ne

ne

ne

Přejmenováno z „uzavření nebo ukončení manželství“.

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Manželství (ET_MARRIAGE)

manželka

RT_WIFE

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Manželství (ET_MARRIAGE)

místo ukončení

RT_PLACEEND

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Manželství (ET_MARRIAGE)

místo uzavření

RT_PLACESTART

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Členství (ET_MEMBERSHIP)

členská organizace

RT_MEMBERORG

ne

ne

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Členství (ET_MEMBERSHIP)

místo

RT_PLACE

ano

ano

ne

datace u místa, pokud by se členská organizace přestěhovala

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Členství (ET_MEMBERSHIP)

funkce/činnost

RT_FUNCTION

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Členství (ET_MEMBERSHIP)

obor činnosti

RT_ACTIVITYFIELD

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PARTY_GROUP

Členství (ET_MEMBERSHIP)

je členem

RT_ISMEMBER

ne

ne

ne

změna korporace je změna události

Událost (PT_EVENT)

PARTY_GROUP

Členství (ET_MEMBERSHIP)

zástupce

RT_REPRESENT

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PARTY_GROUP

Členství (ET_MEMBERSHIP)

funkce/činnost

RT_FUNCTION

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PARTY_GROUP

Členství (ET_MEMBERSHIP)

obor činnosti

RT_ACTIVITYFIELD

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

GEO

Historické mílníky (ET_MILESTONES)

historický mílník

RT_MILESTONE

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PARTY_GROUP

Přeřazení (ET_REASSIGN)

zřizovatel

RT_ORIGINATOR

ano

ne

ne

Po zrušení události „změna“ je událost „přeřazení“ vrácena do hry!

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Studium (ET_STUDY)

místo

RT_PLACE

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Studium (ET_STUDY)

obor studia

RT_STUDYFIELD

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Studium (ET_STUDY)

spolužák

RT_SCHOOLMATE

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Studium (ET_STUDY)

škola

RT_SCHOOL

ne

ne

ne

přestup na jinou školu je nová událost

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Studium (ET_STUDY)

učitel

RT_TEACHER

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Záliba / soukromá činnost (ET_HOBBY)

místo

RT_PLACE

ano

ano

ne

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Záliba / soukromá činnost (ET_HOBBY)

obor činnosti

RT_ACTIVITYFIELD

ano

ano

ne

přeřazení na jiný obor v jednom zaměstnání

Událost (PT_EVENT)

PERSON

Záliba / soukromá činnost (ET_HOBBY)

funkce/činnost

RT_FUNCTION

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK

autor/tvůrce změny

RT_AUTHOROFCHANGE

ano

ano

ne

Chápano jako autor změny

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

babička

RT_GRANDMOTHER

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

bratr

RT_BROTHER

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

bratranec

RT_HECOUSIN

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK

celek

RT_WHOLE

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

další rodinné vztahy

RT_RELATIONS

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

dědeček

RT_GRANDFATHER

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PARTY_GROUP

dokument

RT_DOCUMENT

ano

ne

ne

datace je u dokumentu

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PARTY_GROUP

geografická působnost

RT_GEOSCOPE

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PARTY_GROUP

je část

RT_ISPART

ano

ano

ne

Jaký je rozdíl je část, nadřazená korporace a je členem? + holding

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

DYNASTY

je členem rodiny/rodu

RT_GENUSMEMBER

ne

ne

ne

pouze podtřída větev rodu

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

je členem rodiny/rodu

RT_GENUSMEMBER

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

jiná entita reprezentující tutéž osobu

RT_OTHERNAME

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

jiný předek

RT_ANCESTOR

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PARTY_GROUP

majitel

RT_OWNER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK, GEO

majitel, držitel

RT_HOLDER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

místo

RT_PLACE

ano

ano

ne

Nutno metodicky doprecizovat použití (rozlišit místo vs. místo působnosti).

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

EVENT

místo konání

RT_VENUE

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PARTY_GROUP

nadřazená korporace

RT_SUPCORP

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

TERM

nadřazený pojem

RT_SUPTERM

ano

ne

ano

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

partner

RT_PARTNER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

GEO

partner

RT_GEOPARTNER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

partnerka

RT_SHEPARTNER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK, EVENT, GEO, PARTY_GROUP

pojmenováno po

RT_NAMEDAFTER

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

GEO

příslušnost k

RT_AFFILIATION

ano

ano

ne

korporace kvůli panství

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

sestra

RT_SISTER

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

sestřenice

RT_SHECOUSIN

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

DYNASTY, PARTY_GROUP, PERSON

sídlo

RT_RESIDENCE

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

EVENT

souborná událost, celek

RT_COMPEVENT

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

TERM

související entita

RT_RELATED

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

TERM

související pojem

RT_RELATEDTERM

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

strýc

RT_UNCLE

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

švagr

RT_BROTHERINLAW

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

švagrová

RT_SISTERINLAW

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

TERM

taxonomická kategorie

RT_CATEGORY

ano

ne

ano

U entit z třídy TERM_GENERAL je povinný minimálně jeden vztah

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK, EVENT, GEO, PARTY_GROUP

tematický celek

RT_THEME

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

teta

RT_AUNT

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

tchán

RT_FATHERINLAW

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

tchyně

RT_MOTHERINLAW

ano

ne

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK

uložení

RT_STORAGE

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK

umístění

RT_LOCATION

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

DYNASTY, EVENT, PARTY_GROUP, PERSON

vazba na objekt

RT_OBJECT

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

významné aktivity

RT_ACTIVITIES

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

PERSON

změna jména/identity

RT_NAMECHANGE

ano

ano

ne

Přesunuto ze zrušené události „změna“

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

ARTWORK

zmínka o existenci

RT_MENTION

ano

ano

ne

Samostatný jednoduchý vztah (PT_REL)

COMPANY

zjednodušená podniková entita

RT_ROOF

ano

ne

ne