Typ události

Název: Typ události

Kód: EV_TYPE

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Podrobnější určení typu události.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Typy události

Jméno

Kód

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

členství

ET_MEMBERSHIP

PERSON, PARTY_GROUP

historické milníky

ET_MILESTONES

GEO

manželství

ET_MARRIAGE

PERSON

přeřazení

ET_REASSIGN

PARTY_GROUP

studium

ET_STUDY

PERSON

udělení ocenění

ET_AWARD

PERSON, PARTY_GROUP, GEO, ARTWORK

záliba

ET_HOBBY

PERSON

zaměstnání / veřejná funkce

ET_JOB

PERSON