Typ vzniku

Název: Typ vzniku

Kód: CRE_TYPE

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Typ vzniku rozšiřuje prvek popisu Způsob vzniku.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Typy vzniku

Jméno

Kód

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

vznik zřízením/založením

CRT_ESTAB

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

vznik zahájením činnosti

CRT_COMMENCEMENT

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

vznik změnou předchůdce

CRT_PREDECESSOR

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

vznik zápisem do evidence

CRT_RECORDSENTRY

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

nespecifikovaný vznik

CRT_UNSPECIFIED

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION, ARTWORK

vytvoření

CRT_CREATION

ARTWORK

vydání

CRT_EDITION

ARTWORK_ARTWORK, ARTWORK_CHARTER, ARTWORK_AWARD

první realizace

CRT_FIRSTREALIZATION

ARTWORK_ARTWORK, ARTWORK_AWARD, ARTWORK_PROD, ARTWORK_GAME, ARTWORK_PROJ, ARTWORK_CONSTR

počátek platnosti

CRT_VALIDITYBEGIN

ARTWORK_CHARTER, ARTWORK_PROJ