Způsob vzniku

Název: Způsob vzniku

Kód: CRE_CLASS

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Způsob vzniku je určen třídou archivní entity a faktickým způsobem vzniku, který může být dále upřesněn prvkem popisu Typ vzniku.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Způsoby vzniku

Jméno

Kód

Možnost upřesnění pomocí prvku popisu „Typ vzniku“

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

narození

CRC_BIRTH

NE

PERSON

vznik

CRC_RISE

ANO

PARTY_GROUP, GEO, ARTWORK

působnost od

CRC_BEGINSCOPE

NE

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

narození prvního známého člena rodu/rodiny

CRC_FIRSTMBIRTH

NE

DYNASTY

první písemná zmínka

CRC_FIRSTWMENTION

NE

GEO, ARTWORK

začátek

CRC_ORIGIN

ANO

EVENT

začátek platnosti

CRC_BEGINVALIDNESS

NE

TERM