Typ zániku

Název: Typ zániku

Kód: EXT_TYPE

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Typ vzniku rozšiřuje prvek popisu Způsob zániku.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Typy zániku

Jméno

Kód

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

zánik zrušením

EXT_CANCEL

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES

zánik ukončením činnosti

EXT_ACTIVITYEND

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

zánik zrušením/změnou

EXT_CANCELCHANGE

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

zánik změnou

EXT_CHANGE

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES

zánik výmazem z evidence

EXT_REGISTRYDELETION

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION

jiný typ zániku

EXT_OTHER

GEO

nespecifikovaný zánik

EXT_UNSPECIFIED

PARTY_GROUP, EVENT_EVENT, EVENT_TRADITION, ARTWORK

zničení/zánik

EXT_DESTRUCTION

ARTWORK

ukončení vydávání

EXT_STOPPUBLISHING

ARTWORK_ARTWORK, ARTWORK_CHARTER, ARTWORK_AWARD

poslední realizace

EXT_LASTREALIZATION

ARTWORK_ARTWORK, ARTWORK_AWARD, ARTWORK_PROD, ARTWORK_GAME, ARTWORK_PROJ, ARTWORK_CONSTR

zánik z důvodu vysídlení po roce 1945

EXT_DISPLACEMENT

GEO_UNIT

zánik z důvodu výstavby vodního díla

EXT_WATERWORK

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS

zánik z důvodu zřízení vojenského prostoru

EXT_MILITARYAREA

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS

zánik z důvodu průmyslové činnosti

EXT_INDUSTRIALACTIVITY

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS, GEO_SEA_FORMATION

zánik z důvodu vojenského konfliktu

EXT_BATTLE

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS, GEO_SEA_FORMATION

zánik z důvodu živelní pohromy

EXT_DISASTER

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS, GEO_SEA_FORMATION

zánik z důvodu důlní činnosti

EXT_MININGACTIVITY

GEO_UNIT, GEO_NATURE_RES, GEO_ADMIN_UNIT, GEO_SHAPES, GEO_FORMATION, GEO_WATERS, GEO_SEA_FORMATION