Způsob zániku

Název: Způsob vzniku

Kód: EXT_CLASS

Datový typ: Číselníková hodnota

Specifikace: ano

Popis

Způsob zániku je určen třídou archivní entity a faktickým způsobem vzniku, který může být dále upřesněn prvkem popisu Typ zániku.

Prvek není opakovatelný.

Hodnoty

Způsoby zániku

Jméno

Kód

Možnost upřesnění pomocí prvku popisu „Typ zániku“

Přípustnost pro třídy/podtřídy (uvádí se kód třídy nebo podtřídy)

úmrtí

EXC_DEATH

NE

PERSON

zánik

EXC_EXTINCTION

ANO

PARTY_GROUP, GEO, ARTWORK

působnost do

EXC_ENDSCOPE

NE

PERSON, PARTY_GROUP, DYNASTY

úmrtí posledního známého člena rodu/rodiny

EXC_LASTMDEATH

NE

DYNASTY

poslední písemná zmínka

EXC_LASTWMENTION

NE

GEO, ARTWORK

konec

EXC_END

ANO

EVENT

konec platnosti

EXC_ENDVALIDNESS

NE

TERM