Hodnota externího identifikátoru ověřena

Název: Hodnota ověřena

Kód: IDN_VERIFIED

Datový typ: Logická hodnota

Specifikace: ne

Zkratka: Ověřeno

Popis

Příznak, zda hodnota identfikátoru je považována za jistou.